Læs Betalingsbetingelser

MySafetyEye ApS

Betalingsbetingelser

Version 2.0.0 (DA) – Versiondato 2020-09-25

Generelt

Nærværende Betalingsbetingelser er et tillæg til aftalen om Vilkår og Forretningsbetingelser, som brugeren hos MySafetyEye ApS (Herefter “MySafetyEye”) skal acceptere for at købe MySafetyEye produkter og/eller få adgang til tjenesten.

 

MySafetyEye’s Betalingsbetingelser er ikke relevante for brugere med et “Gratis abonnement”, eftersom der ikke foreligger gebyr eller betaling.

 

Betalingsmetode og opkrævning

Brugeren kan kun udføre betalingen for betalingsabonnementer og produkter via MySafetyEye’s tilbudte betalingsmiddel. MySafetyEye modtager online betalinger med Visa, MasterCard og American Express. Betalingen gennemføres på din konto, når varen eller det virtuelle produkt, herunder MySafetyEye tjenesten, bestilles, medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre, herunder eksempelvis efter en prøveperiode.

 

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv eventuel fragt og moms. MySafetyEye appen anvender følgende valutaer til prissætning: Danmark – Kroner (DKK).

 

MySafetyEye benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol, hvilket betyder, at dine data er sikre og ikke kan læses af andre udefrakommende. Betalingsserveren leveres af den danske betalingsleverandør Stripe Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA, der opbevarer alle kundedata og betalingsinformationer sikkert og fuldt beskyttet samt opfylder alle krav til PCI Compliance.

 

Abonnementer fornys hermed automatisk indtil du som bruger opsiger eller fortryder abonnementet, og betalingen sker automatisk forud som abonnementsordning. Abonnementsordningens forudbetalte periode vælges enten som månedlige eller som årlige betalinger fra oprettelsesdagen. Ved første betaling underskriver og autoriserer brugeren abonnementsbetalingerne, som debiteres forud på tegningsdatoen vedrørende hele abonnementsperiode.

 

Ved hver betalingsdato garanterer brugeren at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelig via det valgte betalingsmiddel. Såfremt betalingstransaktionen afvises, ophører betalingsabonnementet umiddelbart, men i så fald kan abonnementet fornys igen ved genkøb af abonnement via appen, hvilket kan være nødvendigt, når eksempelvis kreditkortet udløber.

 

Gebyrer

Gebyrer er abonnementsprisen for brug af tjenesten og skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden og i MySafetyEye appen.

 

MySafetyEye forbeholder sig retten til at ændre gebyret samt andre betingelser for tjenesten i henhold til Betalingsbetingelser samt Vilkår og Forretningsbetingelser. Ændringen skal meddeles brugeren senest 30 dage, inden ændringen træder i kraft.

 

I tilfælde af sådanne ændringer er brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, betragtes dette som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenlys fordel for brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for brugeren.

 

Opsigelse af abonnement og suspension

Opsigelse og suspension

Brugerens opsigelse

Såfremt brugeren har tegnet et abonnement med månedlig betaling, kan brugeren til enhver tid opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Eksempelvis, hvis brugeren opsiger sit abonnement den 15. maj 2021, ophører abonnementet den 30. juni 2021.

 

Såfremt brugeren har tegnet et abonnement med årlig betaling, kan brugeren med et 1 måneds varsel tidligst opsige med virkning fra udgangen af den måned, hvor det årlige abonnement udløber, herunder på skæringsdagen for næste abonnementsfornyelse. Eksempelvis, hvis brugeren betalte for det årlige abonnement den 15. maj 2021, og herefter opsiger sit abonnement, ophører abonnementet først den 15. maj 2022. For at undgå abonnementsfornyelse, skal brugeren senest varsle opsigelse 1 måned inden fornyelsen, hvilket i eksemplet vil være senest den 15. april 2022.

 

Du har som bruger adgang til at bruge dit abonnement frem til udløbet af abonnementsperioden. Ved opsigelse skal brugeren give meddelelse herom på e-mail til info@mysafetyeye.com. Brugeren vil modtage en bekræftelse for gennemførelsen af opsigelsen. Såfremt, der opstår tvivl om, hvorvidt et abonnement er opsagt, påhviler det brugeren at bevise, at vedkommende har opsagt abonnementet.

 

MySafetyEye’s opsigelse og suspension

MySafetyEye forbeholder sig retten til at suspendere brugerens adgang og opsige abonnementstjenesten til mobilappen til enhver tid. MySafetyEye kan opsige én brugers abonnement med 1 måneds varsel.

 

Såfremt brugeren væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til Vilkår og Forretningsbetingelser, vil MySafetyEye opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Væsentlig misligholdelse vil eksempelvis bestå i brugerens manglende rettidige betaling eller for sen betaling af et skyldigt beløb, men er dog ikke begrænset hertil.

 

Refunderinger

Gebyrer for køb af MySafetyEye virtuelle tjenester refunderes ikke, hvilket betyder, at MySafetyEye ikke refunderer eller krediterer for igangværende abonnementsperioder. I opsigelsesperioden opretholder brugeren således adgangen til tjenesten indtil abonnementets udløb.

 

Refundering af fysiske varer gennemføres med en 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af varen jf. forbrugeraftaleloven. Det er en betingelse for refunderingen, at varen er i samme stand samt i original og intakt emballage. Hvis en vare modtages retur, beskadiget eller fremstår brugt på en måde, der forringer varens værdi, forbeholder vi os ret til at afvise returneringen og refunderingen.

 

Såfremt du ønsker at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret, henvises til MySafetyEye’s aftale om Vilkår og Forretningsbetingelser.

 

Ændring af Betalingsbetingelser

MySafetyEye forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende Betalingsbetingelser fra tid til anden grundet ændringer eller krav i gældende ret, nye app-funktioner eller ændringer i forretningspraksisser.

 

MySafetyEye offentliggør den nyeste version af Betalingsbetingelser på www.mysafetyeye.com samt på tjenesten. Vi anbefaler dig jævnligt at tjekke den nyeste version, da denne udgør de gældende betingelser. Såfremt du fortsætter med at benytte tjenesten efter ændringerne er trådt i kraft, accepterer du disse ændringer og hermed de nye Betalingsbetingelser.

 

Uagtet det foregående, er du ansvarlig for at overholde de opdaterede betingelser, der er offentliggjort online på www.mysafetyeye.com, selvom disse opdaterede betingelser vises på MySafetyEye’s hjemmeside før de bliver offentliggjort på tjenesten.

 

Såfremt ændringerne omfatter væsentlige ændringer i dine rettigheder eller forpligtelser, vil MySafetyEye underrette dig om disse 30 dage inden de træder i kraft på e-mail, via tjenesten eller hjemmesiden, medmindre gældende lov forhindrer et sådant varsel.

 

Kontakt

MySafetyEye ApS

CVR-NR. DK39103591

Holte Midtpunkt 23, 3. sal,

Holte 2840

Danmark

 

Hjemmeside: www.mysafetyeye.com

E-mail: info@mysafetyeye.com.

da_DKDansk