Read Payment Terms

My Safety Eye ApS
Vilkår og betingelser
&
Slutbrugerlicensaftale

Version: 2.0.0 (DA) – Version dato: 2020-09-25

Generelt

 

Nærværende Vilkår og Forretningsbetingelser gælder for aftale mellem MySafetyEye ApS og én fysisk person (herefter “brugeren”), og som benytter tjenesten. Kun personer over 18 år eller ældre kan indgå en aftale med MySafetyEye ApS og benytte tjenesten.

 

For at få adgang til tjenesten skal brugeren læse og acceptere nærværende Vilkår og Forretningsbetingelser. Vilkår og Forretningsbetingelser udgør den samlede aftale, der er gældende mellem brugeren og MySafetyEye ApS.

 

Ved brug af vores tjeneste giver du MySafetyEye ApS tilladelse til at opbevare dit navn, adresse, e-mail samt password til MySafetyEye. Adressen anvendes til at markere din adresse som MySafetyEye bruger på kortet i APP’en. E-mailen anvendes som brugeridentitet ved login i MySafetyEye, samt kommunikation.

 

Som udgangspunkt ønsker vi at fremsende en nyhedsmail én gang månedligt. For at opretholde driften af tjenesten kan det i sjældne situationer være nødvendigt at kontakte dig via e-mail. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsmail, ophøre abonnementet (se afsnittet ”Gebyrer og ændringer” samt afsnittet ”Opsigelse”) eller få dine informationer udleveret i PDF form og efterfølgende slettet. I så fald beder vi dig venligst skrive til info@mysafetyeye.com.

 

Formål med tjenesten og ydelsens omfang

 

MySafetyEye ApS stiller en abonnementsbaseret online-tjeneste til rådighed på Apple Store og Google Store. Tjenesten giver brugeren adgang til MySafetyEye ApS’ tjenester som valgt ved bestilling. MySafetyEye forbeholder sig ret til at ændre disse over tid.

 

Tjenesten kan afvikles på smarttelefoner med kontinuerlig dataadgang med formål at kunne overvåge hjemmet.

 

Brugeren kan desuden modtage notifikationer og melde om mistænkelig adfærd herunder melde om indbrud i huse, lejligheder, sommerhuse, virksomheder, biler samt mistænkelig adfærd. Desuden kan brugere melde på en panikknap. Meldinger udsendes til lokalområdet som kan have interesse i informationen.

 

Abonnementsbrugere ”Standard” har desuden adgang til funktioner med overvågning tilknyttet bevægelsessensor. Disse funktioner består af en overvågnings- og bevægelses-alarmeringsservice. Alarm skal ikke sammenlignes med et alarmselskab, men en bevægelsesalarm, som sendes til brugerens smarttelefon eller e-mail i tilfælde, servicen er sat til at detektere bevægelse og en bevægelse observeres.

 

”Standard” brugere kan desuden dele adgange til modtage brugerens egne notifikationer eller kameraer til betroede venner via APP’en. Baseret på deling af smarttelefonens geografiske lokation er det muligt at aktivere automatisk tænd og sluk for kameraer. Det bemærkes denne automatiske tænd og sluk funktion af kameraer, foretages med den geografiske usikkerhed, der følger smarttelefonens manglende præcision og/eller forsinkelse i angivelse af den geografiske lokation.

 

Adgang til tjenesten

 

For at få adgang til tjenesten skal brugeren registrere en brugerkonto i MySafetyEye med abonnementstype: ”Gratis”, ”Donation” eller ”Standard”

 

Verificering af din konto

 

Ved oprettelse af abonnement hos MySafetyEye ApS, fremsender vi et midlertidigt password til dig, hvorved din e-mailadresse bliver verificeret. I forbindelse med din oprettelse af abonnement forbeholder vi os ret til at verificere dine oplysninger.

 

Hvis oplysningerne er utilstrækkelige eller anses som ukorrekte vil vi tage kontakt til dig for at verificere dine oplysninger. Såfremt dine oplysninger vurderes ukorrekte forbeholder vi os ret til uden dit samtykke straks at ophøre abonnement og deaktivere din konto. Din konto vil blive opgjort og du refunderes pro-rata til opsigelsesdagen. Dine oplysninger vil efterfølgende blive slettet og vil ikke kunne findes igen.

 

Registrering og brugeradgang

 

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

 

Ved registrering skal brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login-oplysninger”). Brugerens login-oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre.

 

Brugeren skal opbevare login-oplysningerne et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

 

Hvis brugeren får mistanke om ulovlig brug af sine login-oplysninger, skal denne omgående underrette MySafetyEye ApS samt ændre sit password.

 

Gebyrer og ændringer

 

Der foreligger intet gebyr og betaling for Gratisbrugere af tjenesten.

 

Gebyrer er abonnementsprisen for brug af tjenesten og skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden og i MySafetyEye APP’en. MySafetyEye ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for tjenesten. Ændringen skal meddeles brugeren senest 30 dage, inden ændringen træder i kraft.

 

I tilfælde af sådanne ændringer er brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis brugeren ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, betragtes dette som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenlys fordel for brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for brugeren.

 

Betaling

 

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementerne ”Donation” eller ”Standard” via MySafetyEye ApS’ tilbudte betalingsmiddel. MySafetyEye ApS modtager online betalinger med Visa(Dankort), Mastercard og Maestro. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet, medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

 

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms. MySafetyEye APP’en bruger følgende valutaer til prissætning: Danmark – Kroner (DKK).

 

MySafetyEye ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol, hvilket betyder, at dine data er sikre og ikke kan læses af andre udefrakommende. Betalingsserveren leveres af den danske betalingsleverandør Yourpay ApS, Valhøjs Alle 158, 2610 Rødovre, CVR: 35243267, der opbevarer alle kundedata og betalingsinformationer sikkert og fult beskyttet, og opfylder alle krav til PCI Compliance.

 

Betaling sker automatisk forud hver måned som abonnementsordning med månedlige betalinger fra oprettelsesdagen. Ved første betaling underskriver og autoriserer brugeren de månedlige abonnementsbetalinger som debiteres på tegningsdatoen og pr måned fremadrettet. Ved hver betalingsdato garanterer Brugeren, at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

 

Opsigelse af abonnement og misligholdelse af aftale

 

Brugeren kan til enhver tid opsige abonnementet ved udgang af betalingsperioden på én måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal brugeren e-maile info@mysafetyeye.com.

 

MySafetyEye kan opsige et abonnement med 1 måneds varsel.

 

MySafetyEye kan opsige et abonnement med øjeblikkelig virkning, hvis der foreligger en overtrædelse af Vilkår og Forretningsbetingelser. I så fald vil der ikke blive ydet refusion af indbetalte beløb.

 

Ved ophør af brugerens kundeforhold til MySafetyEye, være sig ved brugerens eller MySafetyEye opsigelse eller ophævelse, vil bruger data blive slettet 10 dage efter det enkelte abonnements endelige ophør.

 

Såfremt MySafetyEye bliver opmærksom på, at brugeren vedvarende fejlbetjener tjenesten, anvender tjenesten til andet formål end tiltænkt, eller misbruger tjenesten i kriminelt øjemed foreligger der en misligholdelse af aftalen, og tjenesten ophører straks. Såfremt misbruget har karakter af et kriminelt anliggende, melder MySafetyEye hændelsen til det lokale Politi.

 

Ejendomsret

 

MySafetyEye ApS bevarer ejendomsretten til alle immaterielle software og varemærker og services leveret under denne aftale, herunder al dokumentation, ændringer, forbedringer, opgraderinger, afledte værker og alle andre immaterielle rettigheder i forbindelse med Tjenesten, herunder MySafetyEye navn, logoer. varemærker, der er gengivet via Tjenesten.

 

Ved brud på eller krænkelse af denne ejendomsret, forbeholder MySafetyEye sig retten til at stoppe servicen og søge kompensation i henhold til gældende Dansk lov.

 

Fortrydelsesret

 

Der gives 14 dages fuld returret på abonnementer hos MySafetyEye, medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. De 14 dage påbegyndes den dag, hvor du tegner abonnementet.

 

Ønske om fortrydelse skal meddeles til MySafetyEye senest 14 dage efter du abonnerer og skal være os i hænde senest 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

 

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail til info@mysafetyeye.com. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

 

Reklamationsret og ansvarsfraskrivelse

 

Der gives reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

 

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

 

Der tages forbehold for fejl i appen. For ’Gratisbrugeren’ er tjenesten gratis hvorfor der ikke kan ikke søges kompensation herfor, og der kan ligeledes ikke laves reklamation grundet fejl i APP’en.

 

MySafetyEye ApS fraskriver sig ethvert ansvar for telefoners og hjemme-bevægelses- og streaming funktionernes (også omtalt som bevægelsesalarm) funktionsdygtighed, herunder online adgang og tilgængelighed, fejl, manglende opdateringer samt udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl mv. Dette gælder også manglende understøttelse af visse telefon- og operativsystemversioner. Bortset fra MySafetyEye’s forpligtigelser, der er angivet i denne aftale, er MySafetyEye ApS ikke ansvarlig over for brugeren indirekte eller følgeskader – herunder tab af indkomst, tab af muligheder eller fortjeneste, tab af ejendele eller restaurering heraf, tab af privatlivets fred, tab af goodwill, omkostninger til inddrivelse og omkostninger til ekstra tid eller eksterne tjenester – som følge af kundernes brug af de produkter og tjenester, der leveres i henhold til denne aftale.

 

MySafetyEye bygger alene på det sociale virtuelle og frivillige alarmfællesskab blandt MySafetyEye-brugerne, og som stilles til rådighed for brugere, som har tilsluttet sig MySafetyEye-tjenesten. Den enkelte MySafetyEye-bruger pålægges ingen pligt eller ansvar i forhold til at hjælpe andre MySafetyEye brugere med overvågning, alarmering, udrykning med videre; det er alene et frivilligt valg for den enkelte MySafetyEye bruger at hjælpe andre MySafetyEye brugere. Desuden giver et MySafetyEye abonnement ikke den enkelte bruger særskilt ansvar, ret, pligt eller beføjelser i forhold til andre brugere udover hvad der er lovmæssigt gældende for almindelige borgere i det enkelte land.

 

MySafetyEye ApS deltager på ingen måde i det sociale virtuelle og frivillige alarmfællesskab. MySafetyEye ApS er ikke et vagtselskab og ikke en tilkaldevagt. MySafetyEye ApS fraskriver sig derfor ethvert ansvar for overvågning, alarmering, udrykning, indbrud, tab og ødelæggelse af værdier med videre. MySafetyEye anvender termen alarm som en bevægelses observation alarm til brugerens mobile enhed og ikke som en alarm i den gængse opfattelse indenfor alarmbranchen.

 

Forsendelse af kommunikation herunder alarmer mellem brugeres smarttelefoner og alarmenheder til MySafetyEye tjenesten og serveren er afhængig af 3. parts transmissionsnet og hardware, og der tages derfor alle forbehold for forsinkelse eller helt udeblivelse af kommunikation herunder streaming- eller bevægelses observation alarmeringssignaler. MySafetyEye ApS fraskriver sig derfor ethvert ansvar for en forsinket eller udeblivende kommunikation mellem enheder. MySafetyEye ApS kan derfor ikke drages til nogen form for ansvar for hændelser eksempelvis, men ikke begrænset til, indbrud i hus, bil, direkte eller indirekte tab og ødelæggelse af værdier, brand, person tilskadekomst, dødsfald med videre.

 

Ved reklamation kontaktes virksomheden på e-mail info@mysafetyeye.com, eller pr. post til

 

MySafetyEye ApS – CVR: DK 39103591

Kongevejen 149

2830 Virum

Danmark

 

Reklamationer modtages ikke, hvis disse er sendt på efterkrav.

 

Kunde- & privatlivspolitik

 

MySafetyEye ApS indsamler og behandler dine personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).

 

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Disse er kun registreret i vores eget kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

 

For at du kan indgå aftale med MySafetyEye ApS, har vi brug for følgende oplysninger:

– Navn

– Adresse

– E-mailadresse

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

 

Personoplysningerne registreres hos MySafetyEye ApS, og de opbevares i op til fem år efter abonnementets ophør, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Når der indsamles personoplysninger, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke således, at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

 

MySafetyEye ApS har adgang til brugeroplysninger, der registreres om dig. MySafetyEye ApS viser din adresse på kortet som MySafetyEye bruger, og yderligere informationer vil ikke blive vist eller delt med andre. MySafetyEye har IKKE adgang til dit overvågningskamera og eventuelle billeder som optages som en del af bevægelsesdetekteringen opbevares krypterede. De krypterede billeder slettes uden undtagelse løbende efter 10 hverdage, og du har desuden selv mulighed for at slette billeder, når som helst.

 

MySafetyEye ApS er dataansvarlig for data, som du afgiver til os og vi opbevarer og transmitterer kundeoplysninger krypteret.

 

Som registreret hos MySafetyEye ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder vedrørende retten til indsigt og indsigelser, rettes henvendelser til info@mysafetyeye.com.

 

Cookies

På MySafetyEye ApS anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

 

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på www.thagaard.org/cookiehandtering/

 

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på MySafetyEye ApS, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet, det forlades mv.

 

Log-statistikken anvendes kun med det formål at optimere MySafetyEye ApS’ hjemmeside.

 

Klagemuligheder

 

Klager kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 352500 Valby

www.forbrug.dk

 

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu

 

Ved klage skal vores e-mailadresse angives: info@mysafetyeye.comSlutbrugerlicenseaftale (EULA)

 

Læs denne slutbrugerlicensaftale (“EULA”) omhyggeligt, inden du downloader eller bruger MySafetyEye ApS (“MySafetyEye”) mobilapplikationen (“Mobile App”), som giver dig adgang til MySafetyEye’s internetleverede service (“Abonnementstjeneste) ”) via din mobile enhed. Denne EULA udgør en bindende juridisk aftale mellem dig (og enhver anden enhed på hvis vegne du accepterer disse vilkår) (samlet “dig” eller “din”) og MySafetyEye (hver for sig en “part” og samlet “parterne”) fra og med datoen mobilappen downloades.

 

Din brug af mobilappen er underlagt denne EULA, og din brug af abonnementstjenesten forbliver underlagt den eksisterende aftale, der regulerer sådan brug (“Vilkår og forretningsbetingelser”). Med hensyn til brugen af mobilappen, og i det omfang Vilkår og forretningsbetingelser er i modstrid med denne EULA, vil vilkårene i denne EULA kun regulere og kontrollere hensynet til brugen af mobilappen.

 

Licens.

 

MySafetyEye giver dig en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset licens til at downloade, installere og bruge mobilappen til dine personlige og interne forretningsformål strengt i overensstemmelse med denne EULA og Vilkår og forretningsbetingelser.

 

Din konto.

 

Din brug af mobilappen kræver, at du har en konto hos MySafetyEye og accepterer vilkårene i Vilkår og Forretningsbetingelser.

 

Ændringer i denne EULA.

 

MySafetyEye forbeholder sig retten til at ændre denne EULA til enhver tid og af enhver grund. MySafetyEye sender den nyeste version af denne EULA på https://www.MySafetyEye.com. Hvis MySafetyEye foretager væsentlige ændringer i denne EULA, modtager du besked via mobilappen.

 

Uanset det foregående er du ansvarlig for at overholde de opdaterede vilkår, der er offentliggjort online på MySafetyEye’s websted, selvom disse opdaterede vilkår vises online på MySafetyEye’s websted, før de bliver lagt ud på mobilappen. Din fortsatte brug af mobilappen efter MySafetyEye offentliggør meddelelse om ændringer til denne EULA indikerer dit samtykke til de opdaterede vilkår.

 

Vedligeholdelse og support.

 

MySafetyEye kan til enhver tid implementere ændringer, opdateringer eller forbedringer af mobilappen. MySafetyEye kan levere vedligeholdelse og support til mobilappen, men har ingen forpligtelse overhovedet til at levere sådanne tjenester til dig og kan opsige sådanne tjenester til enhver tid uden varsel, medmindre andet er angivet i aftalen om vilkår og betingelser. Du anerkender, at hverken Apple (til iOS-mobilapp) eller Google (til Android-mobilapp) har en forpligtelse til at levere vedligeholdelses- eller supporttjenester i forbindelse med mobilappen.

 

Acceptabel brug.

 

Du accepterer, at du ikke bruger eller opfordrer andre til at bruge mobilappen eller abonnementstjenesten, som der er adgang til via mobilappen på en måde, der kan skade eller forringe andres brug af mobilappen eller abonnementstjenesten. Du accepterer også ikke at overtræde de anvendelsesgrænser eller -kontroller, der er angivet af: (a) App Store-servicevilkårene for iOS-brugere, der får adgang til mobilappen på et Apple-produkt, eller (b) Google Play servicevilkår for Android-brugere, der får adgang mobilappen på et Android-produkt.

 

Privatliv.

 

For at kunne betjene og levere abonnementstjenesten og mobilappen kan MySafetyEye muligvis indsamle visse oplysninger om dig, herunder tekniske data og telemetridata relateret til din brug af mobilappen. Vi bruger tredjepartsudbydere til at hjælpe os med at indsamle og analysere disse data, herunder Google Analytics. MySafetyEye bruger og beskytter disse oplysninger i overensstemmelse med MySafetyEye Kunde- & privatlivspolitik, der forefindes i vores vilkår og forretningsbetingelser, som er publiceret på hjemmesiden www.mysafetyeye.com website.

 

Samtykke til elektronisk kommunikation og notifikationer.

 

Ved at downloade mobilappen giver du MySafetyEye tilladelse til at sende dig (inklusive via e-mail og push-underretninger) oplysninger om abonnementstjenesten og mobilappen, såsom: (a) meddelelser om din brug af abonnementstjenesten og mobilappen, herunder meddelelser om overtrædelser af brugen; (b) opdateringer til abonnementstjenesten og mobilappen og nye funktioner eller produkter; og (c) salgsfremmende information og materiale vedrørende MySafetyEye’s produkter og tjenester. Du kan gennemgå indstillingerne for din kontomeddelelse og justere dine meddelelsesindstillinger, herunder tilvalg af yderligere meddelelser eller afmelding af bestemte meddelelser gennem afsnittet “Notifikationer” i MySafetyEye App-indstillingerne.

 

Ingen garanti.

 

DIN BRUG AF MOBILAPPEN ER PÅ DIN ENESTE RISIKO. MOBILAPPEN LEVERES PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM TILGÆNGELIG” GRUNDLAG. MYSAFETYEEE FRASKRIVER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER FOR ALLE SLAG, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERENDE UNDERFORSTÅET GARANTIER FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

 

Mobilappen er kun tilgængelig for understøttede enheder og fungerer muligvis ikke på alle enheder. Det er udelukkende dit ansvar at afgøre, om din enhed er en understøttet eller kompatibel enhed til brug af mobilappen, og download af mobilappen sker på egen risiko. MySafetyEye verificerer eller garanterer ikke, at mobilappen og din enhed er kompatible, eller at mobilappen fungerer på din enhed.

 

iOS-applikation.

 

I tilfælde af, at MySafetyEye ikke overholder en gældende garanti, skal du underrette Apple. I YDERSTESTE KONSEKVENS, JÆVNFØR GÆLDENDE LOV, HAR APPLE INC. INGEN GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE (A) MOBILAPPEN, OG (B) ALLE ANDRE KRAV AFLEDT AF TAB, FORPLIGTELSER, SKADER, OMKOSTNINGER, UDGIFTER TIL TREDJEPART SAMT OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED TAB AF DATA I FORHOLDET TIL APPLES GARANTIFORPLIGTELSE.

 

Android-applikation.

 

GOOGLE FRASKRIVER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER UDTRYKT, UNDERFORSTÅET, MENT ELLER AFLEDT AF, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OG FORRETNINGSBETINGELSER, BRUGBARHED I FORHOLD TIL ET BESTEMT FORMÅL.

 

Suspension og opsigelse af mobilappen.

 

MySafetyEye forbeholder sig retten til at suspendere din adgang og opsige abonnementstjenesten til mobilappen til enhver tid baseret i henhold til Vilkår og forretningsbetingelser. Du forstår, at hvis din konto suspenderes eller lukkes, har du muligvis ikke længere adgang til det indhold og data, der er gemt og opbevaret i abonnementstjenesten.

 

Immaterielle rettigheder.

 

I tilfælde af, at en tredjepart hævder, at mobilappen eller din besiddelse og brug af mobilappen krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, er MySafetyEye eneansvarlig for efterforskning, forsvar, afvikling og afskaffelse af en sådan krænkelse af intellektuel ejendom påstand.

 

Juridisk overholdelse.

 

Du erklærer og garanterer, at: (a) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en amerikansk regeringsembargo, eller som findes i afsnit 15, del 740, tillæg 1, landegruppe E i USA’s Code of Federal Regulations; (b) Du befinder dig ikke i et land, der af den amerikanske regering er udpeget som et “terroriststøttende” land; og (c) Du er ikke opført på nogen amerikansk regerings liste over forbudte eller begrænsede parter. Du accepterer endvidere ikke at transportere mobilappen til eller bruge mobilappen i et sådant land.

 

Gældende lov.

 

Denne EULA er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med de love, der regulerer din Vilkår og Forretningsbetingelser.

 

Kontaktoplysninger.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne EULA, bedes du kontakte MySafetyEye via e-mail på info@MySafetyEye.com.

 

Tredjepartsmodtagere.

 

Denne EULA regulerer forholdet mellem dig og MySafetyEye og ikke mellem dig og nogen anden part, inklusiv Apple til iOS-brugere og Google til Android-brugere. Du accepterer, at eventuelle krav, som du fremsætter som følge af denne EULA eller din brug af mobilappen, ikke fremsættes mod Apple eller Google, alt efter hvad der er relevant. Uanset ovenstående tillader Apple eller Google, alt efter hvad der er relevant, og efter din accept af denne EULA at håndhæve denne EULA mod dig som en tredjepartsmodtager deraf. MySafetyEye er ikke ansvarlig for nogen gældende tredjepartsaftale mellem dig og din tredjepart, inklusiv din tele- eller internetudbyder.

 

MySafetyEye ApS

Kongevejen 149

2830 Virum

Denmark

CVR: DK39103591

 

Hjemmeside: www.mysafetyeye.com

E-mail:info@mysafetyeye.com

da_DKDansk